Leerlingen krijgen in het speciaal onderwijs meer individuele aandacht en ondersteuning dan in het reguliere onderwijs. Zij werken ook vaak aan andere doelen, met als belangrijkste uitgangspunt om zelfredzaam te worden. Juist omdat leren niet vanzelf gaat, is extra ondersteuning vaak gewenst. Bij Didakto kunnen deze leerlingen remedial teaching of begeleiding krijgen.

Remedial Teaching

Remedial Teaching zijn lessen aan huis om het lezen, spellen en/of rekenen bij een leerling te verbeteren. Hoe beter een leerling deze vaardigheden beheerst, des te beter hij later kan deelnemen aan de maatschappij. De lessen bestaan uit twee blokken van twintig minuten met daartussenin een pauze van tien minuten. De reden hiervoor is dat de leerling zo zijn aandacht beter vast kan houden tijdens de les. De kosten va € 30,- per les dienen tijdens de les contant betaald te worden.

Begeleiding

Het is ook mogelijk om begeleiding te krijgen via Didakto. Hierbij staat leren in alledaagse situaties centraal, denk daarbij aan activiteiten zoals boodschappen doen, een e-mail sturen, een spel spelen en eten koken. Taal en rekenen is overal en kan daarom ook overal geoefend worden. De vergoeding voor begeleiding is € 20,- per uur en kan met behulp van een zorgovereenkomst uit het PGB betaald worden.