Taal en rekenen zijn belangrijke vakken op de basisschool. Ze zorgen ervoor dat een leerling goed leert lezen, schrijven en rekenen. Deze vaardigheden zijn nodig om het voortgezet onderwijs goed te kunnen volgen. Wanneer het een leerling niet lukt om te lezen, schrijven of rekenen op hetzelfde niveau als zijn klasgenootjes, is er sprake van een achterstand. Op het rapport zie je dat vaak terug als een laag cijfer voor een bepaald vak. Een leerling kan dan met extra hulp zijn achterstand inhalen. Didakto helpt leerlingen met een achterstand om weer vooruit te komen.

Lezen

Lezen bestaat uit twee dingen, namelijk technisch lezen en begrijpend lezen. Bij het technisch lezen gaat het erom dat je een geschreven woord, hardop kunt uitspreken. Belangrijk daarbij is dat je alle letters kunt omzetten in klanken. Daarna moet je de klanken aan elkaar plakken, zodat je een woord krijgt. Het begrijpend lezen gaat nog een stapje verder. Je moet dan de woorden niet alleen omzetten tot klanken, maar je moet ook begrijpen wat er staat.

Spellen

Spellen is precies het omgekeerde van lezen. Bij spellen moet je klanken om kunnen zetten in geschreven letters. Wanneer een leerling dit kan, kan hij alle klankzuivere woorden correct schrijven.

Luisterwoorden
DROOM en MARKT, je kunt gewoon schrijven wat je hoort

Daarnaast zijn er allerlei spellingsregels, die een leerling moet kennen om een woord goed te schrijven.

Regelwoorden
 • d/t-regel:
  HOND schrijf je met –D terwijl je –T hoort
 • Verdubbeling:
  BLOK wordt BLOKKEN
 • Verenkeling:
  BOOM wordt BOMEN

Zo zijn er nog veel meer regels die een leerling nodig heeft om woorden op de goede manier te schrijven. Het is een hele klus om alle spellingsregels uit het hoofd te leren. Verder zijn er ook nog woorden waarvan een leerling de spelling uit zijn hoofd moet kennen, omdat er nou eenmaal geen regels voor zijn.

Weetwoorden
 • EI/IJ in WEILAND
 • AU/OU in TOUW
 • G/CH in SLECHT

Rekenen

Onder rekenen vallen ontzettend veel dingen, die een leerling moet weten, kennen en kunnen aan het eind van de basisschool.

Einddoelen van rekenen
 • Bewerkingen zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen
 • Omgaan met een rekenmachine
 • Breuken
 • Procenten
 • Verhoudingen
 • Meten met geld, tijd, klok, kalender, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, temperatuur
 • Tabellen en grafieken
 • Meetkunde: plattegronden, oriënteren en lokaliseren, figuren
 • Verhaalsommen begrijpen en uitrekenen

Remedial Teaching

Wanneer een leerling op één of meerdere van bovenstaande onderdelen vastgelopen is, kan remedial teaching dit vaak oplossen. Tijdens een vrijblijvend kennismakings-gesprek kunnen zowel de ouders als het kind vertellen wat de problemen zijn. Samen bekijken we welke hulp nodig is en stellen we doelen op waaraan gewerkt moet worden. Daarna kunnen de lessen beginnen, waarin we stap voor stap de doelen gaan bereiken. De lessen duren ongeveer 45 minuten en kunnen gewoon aan uw keukentafel plaatsvinden. De kosten van € 30,- per les dient u tijdens de les contant te betalen.